Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност на личните данни на www.artemis.bg:

Настоящата политика за поверителност има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато посещавате нашия уебсайт и използвате услугите, които предлагаме.

Тук можете да намерите информация за това, какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност, може да бъде периодично изменяна и актуализирана, без предизвестие. В такива случаи, актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата страница, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронна поща. Датата на последна актуализация ще бъде отбелязана в края на настоящата Политика за поверителност.

Молим да имате предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, събрана онлайн на нашия уеб сайт/или в нашата платформа и/или мобилно приложение. Те не се прилагат по отношение на информация, която сте публикували на страници, поддържани от други фирми или организации, към които нашият уеб сайт има външни връзки и препратки.

1. Какви данни събираме, за какви цели ги използваме и какви са нашите основания за обработване на лични данни?
 

www.artemis.bg обработва лични данни във връзка със следните основни дейности: 

 • предоставяне на хранителни режими
 • продукти и услуги свързани със здравословно хранене и отслабване.

При регистрация и създаване на потребителски профил на нашия сайт, обработваните данни са: имена и имейл адрес.

Когато правите заявка за поръчка на услуга през уеб сайта на www.artemis.bg, ние събираме лична информация за Вас, включваща имейл, име, телефон за контакт, възраст, пол, тегло, ръст, предпочитания за храни, цели, двигателна активност и друга лична информация, която помага на нашите специалисти да Ви предоставят индивидуална услуга, както и да можем да се свържем с Вас във връзка с направената поръчка.

При доставка на продукти с куриер, Вие ни предоставяте информация включваща телефон за контакт, адрес за доставка, имена на получател. Посочените данни са необходими за да могат куриерите да се свържат с Вас и да осъществят доставката.

За да извършите плащане е необходимо да предоставите имената си, за да направим справка за извършеното от Вас плащане по банков път. Възможно е да Ви помолим да ни предоставите допълнителна лична информация, чрез имейл или в телефонен разговор, с цел да предоставим персонализирана и адекватна услуга.

Нашият уебсайт Ви предлага възможност да Ви изпращаме актуални или предстоящи промоции, които предлагаме, като се абонирате за нашият информационен бюлетин. За целта е необходимо да предоставите единствено имейл адрес. Обработваме предоставената категория лични данни въз основа на легитимния ни интерес да поддържаме нашите клиенти и потенциални клиенти информирани за актуални и предстоящи промоции. Обработваме тези данни и въз основа на Вашето съгласие да получавате информационен бюлетин, което сте изразили чрез предоставяне на имейл адреса си и натискане на бутона за абониране. Можете по всяко време да се откаже от абонамента като…

Данни, които обработваме за целите на сигурността, защитата срещу правни претенции и за да предложим по-добри услуги на нашите клиенти:
 

Клиентски профил/Клиентско досие: Ако сте използвал някоя от предлаганите от нас услуги, ние ще продължим да пазим информация за Вас и след като вече сме Ви предоставили съответната услуга – Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и др. Относими данни свързани с предлаганите от нас услуги. Правим това поради две причини: На първо място, тази информация ни е необходима, в случай на Ваши претенции или претенции на ползвателя на услугата, която сме предоставили, за да можем да докажем обстоятелства, свързани с предоставянето на услугата. Информацията е възможно да бъде необходима и когато сме обект на проверка от компетентен държавен орган, поради необходимостта да докажем пред него факти и обстоятелства свързани с предоставянето на услугата. На следващо място, поддържаме клиентското Ви досие въз основа на легитимен интерес да проследяваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към предоставяните от нас услуги и да подобряваме предложенията си.

Категории получатели на данни извън yoannakamenova.bg не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:
 

Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и др.п.);
Наши доверени партньори, които спазват най-високи стандарти за сигурност и поверителност на предоставяната им информация, доколкото това е необходимо за предоставяне на предлаганите от нас услуги, като например услуги по техническа поддръжка на сайта ни, чат платформи за връзка с нас и др.);

Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения, както и осъществяването на електронни разплащания;
Други трети страни, които получават Вашите лични данни, са юридически лица, предлагащи следните услуги за безкасово плащане или виртуален портфейл PayPal Maestro, MasterCard, VISA.
Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

Информираме Ви, че в определени случаи Вашата лична информация може да бъде споделена с трети страни извън ЕС / ЕИП в съответствие с приложимото законодателство и в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Ако разкрием вашата лична информация на трети страни извън ЕС/ЕИП, ние ще гарантираме, че нашите договорни отношения с такива трети страни включват адекватни предпазни мерки за защита на вашата лична информация. Ние сключваме договорни отношения само с трети страни, ако могат да гарантират сравним стандарт за защита на данните като страните от ЕС/ЕИП.

Връзки към други сайтове: Ако последвате връзките на нашия сайт, които водят до сайтове на трети страни, които не са собственост на www.artemis.bg моля имайте предвид, че тези сайтове имат свои собствени политики за поверителност. Ние не носим отговорност за тези политики за поверителност. Вие трябва да разгледате тези политики за поверителност и да се запознаете с тях, преди да споделяте каквато и да било информация за Вас на тези сайтове.

Във връзка с всеки един раздел на сайта, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни: Когато ползвате уеб сайта на www.artemis.bg или профил в социална медийни платформи като Facebook, Twitter, Google +, Tumbler, YouTube, Pinterest и други, или когато използвате Вашия профил в такава социална платформа или въвеждате идентификационни данни, за да се регистрирате на уеб сайта, ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на тази страници или чрез този профил, включително Вашите данни за достъп или потребителско име.

Срок на съхранение на данните.
 

Като администратор на данни www.artemis.bg обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението. За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. Архивите съдържащи клиентски досиета за срок от 5 години, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679
 • Право на ограничение на обработването
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране
Горните права може да упражните чрез отправено искане до www.artemis.bg (писмено на хартиен носител или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Дружеството. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда: Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – гр. София.
За фирмата
 • Екипът на „Артемис” ООД се гордее с иновационно ориентираната си дейност, в резултат на която непрекъснато се внедряват нови и оригинални решения за съществуващите продукти и се разширява производствената листа на предлаганите продукти.
Artemis

 

 • гр. Шумен - 9704, Индустриален парк
 • факс: +359 54 974183

 

© Artemis. Всички права запазени.
× Начало
За нас
Продуктов каталог
Контакти