Artemis Ltd. > За нас   

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДБФП No: BG16RFOP002-1.001-0107-C01 "ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА "АРТЕМИС" ООД С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО", качено на 28.09.2016 г. https://www.docdroid.net/H9KR5I7/auction.doc.html

"АРТЕМИС" е фамилна българо-гръцка компания, създадена през 2005 г.

"АРТЕМИС" е създадена от хора с дългогодишен опит в маркетинга
и производството на метални алуминиеви капачки, капачки тип Twist Off  и метализиран филм.

"АРТЕМИС" е млада и амбициозна компания с ясна визия, постигаща изключителни резултати
през годините от създаването си до днес.

"АРТЕМИС" е специализирана в маркетинга и производство на:
1. Алуминиеви винтови капачки за
  • високоалкохолни напитки
  • вина
  • олио, зехтин, вода и оцет

2. Метални капачки тип Twist Off

3. Метализиран филм за Bag-in-Box

"АРТЕМИС" гарантира качеството и сервиза на произвежданите продукти:
  • чрез стриктно спазване процедурите и изискванията на ISO 9001:2008
  • чрез постоянно усъвършенстване на системите и процедурите в ежедневната ни работа
  • чрез обучение с цел подобряване изпълнението на дейностите
"АРТЕМИС" реализира отличен сервиз на своите продукти:
  • чрез информационната система, автоматизираща процесите в компанията
  • чрез подпомагане при избора на най-подходящ тип  капачки
  • чрез подпомагане при оформянето на дизайна
  • чрез техническа помощ при избор и настройка на оборудването
"АРТЕМИС" има млад, професионален и амбициозен екип с високи цели по сервизирането на своите ОБИЧАНИ клиенти.
 All Rights Reserved. Copyright 2009
За нас | Продукти | Технологии | Въпроси | За контакти
Powered by Lava Design Studio